All of you Sit down

Find your classmates here, add details & regain your childhood

X-A, 2016 Batch

If you have a photo of better quality, please mail it to soorajdominic@gmail.com

Abeel Abdulla C P

1

Abhin Prasad P V

2

Abhinav M

3

Abhinav S R

4

Abhiram P

5

Abhishek V

6

Adarsh Dilip Kumar T P

7

Akash Bharath Gaikawad

8

Akash V

9

Akshay M

10

Akshay P

11

Amal M

12
add/edit detail
Kozhikode

Amal Prakash K

13

Amjithlal V

14

Arjun K

15

Ashid Ajay T

16

Ashik Jogy

17

Ashkar Ali P T

18

Aswanth P

19

Aswin V

20

Athul M Das

21

Avesh K V

22

Ayush Murali

23

Bilin Baburaj A K

24

Binoy Nelson

25

Chandrakanth K P

26

Dilshad Hussain E

27

Jais Joy

28

Jayanth B R

29

Jishnnu E

30

Karan Shaiju

31

Kiran Prakash M P

32

Krishna Prasad

33

Krithvik Darsan K P

34
add/edit detail
Kaloor road

Manu Emmanueal

35

Micheal Louis

36

Muhammad Roshan V P

37

Muhammed Shafeeqe

38

Nahil Sharooque

39

Nanda Kumar N

40

Rahul Satheesh P

41

Rahul Thilak M

42

Rohith P K

43

Rohith Satheesh

44

Saran Jith K

45
add/edit detail
KOVOOR, Kozhikode

Tomin Johny

46

Vaishak Babu K

47

Vamadevan K K

48

Is there a Whatsapp group for this class or batch?

If yes, please message the group admin’s number

 +91 79940 06762