All of you Sit down

Find your classmates here, add details & regain your childhood

X-A, 1992 Batch

If you have a photo of better quality, please mail it to soorajdominic@gmail.com

Bangalore

Abhilash T C.

1
West hill, Calicut

Ajith K G.

2

Amrithraj K.

3

Anil G Antony

4

Anilesh T.

5

Arun Sathian

6

Benoy P.

7

Biju M J.

8
add/edit detail
Chennai

Bimal Eapen Kurian

9

Bipin Sundar A P.

10

Dennis Alwin

11

Dilish Babu M V.

12

Harish Divakar T.

13

Jamshed Mohammad P.

14

Jayashankar Bhargavan

15

Jiji Punnoose

16

Jishith T.

17

Joel Francis

18

Joseph K Cherian

19

Ladin Muneer

20
Kozhikode

Mathew C Joy

21

Mohammed Shameer E.

22

Mohan Leslie Noone

23

Mukesh Edward

24

Murtaza A Kapasi

25

Prajish Prabhakaran K P.

26

Prashanth V.

27

Praveen Kumar N.

28

Praveer Kumar Dev P.

29

Preeth Isaac Joseph

30

Raj Mohan P.

31

Rajeesh Kumar K K.

32

Rakesh R.

33

Ramachandran K.

34

Rasheem M.

35

Rashid K K.

36

Rathanakumar P J.

37
add/edit detail
calicut

Sachin Hemanth

38

Sajish Mohan K.

39

Sanjay M B.

40

Sanooj P.

41

Savith V Gopal

42

Shailendran A.

43

Shameem T.

44
add/edit detail
TRIVANDRUM

Shane Mark d?Rozario

45

Shanoj K P.

46

Shyam Kumar V.

47
add/edit detail
Gurgaon

Srikanth Nayak U.

48

Suhail Hussain P N.

49

Sumesh P T.

50

Sundeep K.

51

Unnikrishnan V P.

52

Vasudev D V.

53

Is there a Whatsapp group for this class or batch?

If yes, please message the group admin’s number

 +91 79940 06762